Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

profesor lékařské psychologie

Klinický/poradenský psycholog pro děti a dospělé, psychoterapeut, soudní znalec, první profesor lékařské psychologie. Specializuje se na problematiku psychopatologie dětského věku, forenzní psychologie, lékařské psychologie a etiky.

Je autorem české verze některých zahraničních psychodiagnostických metod (BRIEF, ADOS, HARE, CONNERS-3). Od roku 2009 je associate member a senior researcher v Neuroscience Research Institute Státní university v New Yorku. Je členem řady domácích i zahraniční odborných společností (American Psychological Association, IPSCAN).

MUDr. Radkin Honzák CSc.

MUDr. Radkin Honzák CSc.

psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog

Specializuje se na na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu.

Působí jako ambulantní lékař v centrech IKEM (pacienti s nezvratným selháním ledvin, transplantační program) a REMEDIS, jako sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pedagogicky působí na 1. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd UK.

Na svém blogu se pravidelně vyjadřuje k současnému dění, je autorem několika populárně-naučných knih o psychologii. (Všichni žijem´ v blázinci: současnost očima psychiatra).

Senta Čermáková

Senta Čermáková

ředitelka pro inovace, Deloitte

Senta Čermáková je ředitelkou pro inovace Deloitte Česká republika. Jejím hlavním úkolem je rozvoj strategických projektů firmy v oblasti nových technologií a inovací. V Deloitte dvakrát získala ocenění Central Europe Regional Impact Award, a to za program pro startupy a za transformaci společnosti. V roce 2011 byla jako první žena oceněna v rámci ankety Manažer roku.

Jan Rudzinskyj

Jan Rudzinskyj

manažer a pilot Flying Bulls (Red Bull)

Podíváme se na vaše vize,sny a zamýšlené osobní změny tak, jako kdybychom zrovna letěli a tedy nám šlo o život. I změny, které si přejeme, mohou vyžadovat značnou dávku odvahy, mohou bolet a zvyšovat zásadně úroveň stresu. Prozradím Vám efektivní metody zvládání stresu, které používám jako show pilot před vystoupením, abych se zkoncentroval a poté po vystoupení, abych uvolnil nahromaděný adrenalin a vrátil se do standardního uvolněného režimu těla.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

vedecká pracovníčka, Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

Autorka několika knih o aplikaci metody vědeckého myšlení v každodenním životě, způsobech rozhodování, kritickém myšlení a práci s informacemi.

Petr Šrámek

Petr Šrámek

vizionář a popularizátor umělé inteligence

Český vizionář, podnikatel, mentor a popularizátor umělé inteligence. Spoluzakladatel Plaftformy umělé inteligence při Svazu průmyslu ČR, poradního orgánu Evropské unie. Členem organizace Petera Diamandise „Abundance 360 ​​Digital“. Od roku 2018 zastupuje jako High Commissioner Českou republiku v organizaci „World Business Angels Investment Forum“.

Marian Kováč

Marian Kováč

Managing Partner at Mindworx CZ

Marian Kováč se podílel na vyhledávání a akvizici vhodných cílů pro široké spektrum klientů společnosti Deloitte, od průmyslových konglomerací až po individuální investory. Ke své práci využíval zkušeností z bankovního sektoru, kde působil jako šéf restrukturalizace ve workoutu Komerční banky a v oblasti projektového financování v Citibank. podílem na přípravě prvního ratingu Slovenské republiky a první emisi dluhopisů Slovenské republiky na mezinárodních finančních trzích. 

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský

Analytik společnosti LMC

Podstatnou část své energie věnuje rozboru dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Snaží se nacházet, pojmenovávat a rozvíjet to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáší pro lidi z HR i vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost. Mimo to se stará o rozšiřování partnerské spolupráce a veřejně prospěšných aktivit přesahujících každodenní byznys LMC.

PhDr., PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

PhDr., PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Filosof, psycholog a sociolog, pedagog

Pedagog na vysokých školách v Terezíně (VŠAPs), PF Univerzity Karlovy v Praze a PF Univerzity Hradec Králové. Působil ve Filosofickém ústavu ČSAV, později jako vedoucí Poradny pro mezilidské vztahy v Praze a po roce 1990 začal vyučovat na VŠ. Vystudoval pedagogiku, sociologii, filozofii a psychologii. Věnuje se interdisciplinárnímu pohledu na mezilidské vztahy a komunikaci Autor řady odborných vědeckých publikací v tuzemsku i zahraničí.

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

profesor etiky, sociologie a komunikace

Více než 20 let se věnuje vzdělávání v oblasti efektivní komunikace, manažerské a obchodní etiky. Zabývá se výzkumem vlivu sociálního prostředí na chování. Je považován na specialistu na oblast diváckého násilí na stadionech a aktivně se podílí na výzkumu v této oblasti.

Marcela Černochová

Marcela Černochová

Výkonná ředitelka, Britská obchodní komora

Má odvahu dívat se na svět ze všech úhlů pohledu, nikoliv pouze černobíle. Strávila rok na humanitární misi na Haiti, zasazovala se za ochranu životního prostředí a efektivnější veřejnou správu. Díky dlouholeté spolupráci s neziskovým sektorem vnáší do světa businessu důraz na hodnoty, které nelze vyjádřit penězi. Považuje se za člověka, který věří v dobro, autenticitu, morální principy a hodnoty. 

Mgr. Pavel Kotek, MBA

Mgr. Pavel Kotek, MBA

ředitel Společnosti pro management a leadership

Pavel se přes 15 let věnuje kultivaci obchodní a manažerské sféry v ČR i zemích CEE regionu. Jeho posláním je vytváření prostoru a podmínek profesionálům pro to, aby v sobě našli to nejlepší a měli odvahu změnit svět tvůrčím a etickým způsobem. Vybudoval několik úspěšných firem v ČR i v zahraničí a rád sdílí nejen dobrou praxi, ale i zkušenosti ze situací, které měly k ideálu daleko.

Martina Hyndráková, MBA

Martina Hyndráková, MBA

pořadatelka, ředitelka agentury INNERIS

Její doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Říká o sobě, že je inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Je toho ale mnohem víc.

Markéta Kotková

Markéta Kotková

psycholožka

"Markéta je zkušenou psycholožkou pracující s dětmi i dospělými. Ve své praxi vychází z humanistické psychologie Carla R. Rogerse , obohacené i o jiné směry a přístupy, které si během dlouholeté praxe osvojila."