POŘADATEL:

SOLUTION HOUSE s.r.o.
Edisonova 429
109 00  Praha 10

KONTAKT:
Martina Hyndráková, jednatel společnosti
tel: +420 777 746 618
info@solutionhouse.cz

IČO: 05268052, DIČ: CZ05268052
nejsme plátci DPH
Společnost je zapsaná pod spisovou značkou C 260985 u Městského soudu v Praze.

POŘADATEL

Společnost pro management a leadership, s.r.o.
Pasáž Lucerna, Štěpánská 704/61
100 00 Pra­ha 1

KONTAKT:
Pavel Kotek, jednatel společnosti
Tel.: +420 775 145 999
e-mail: info@spml.cz

DIČ: CZ24664421, IČ:24664421
Spo­leč­nost je za­psá­na v ob­chod­ní rejstří­ku,
ve­de­ném Měst­ským sou­dem v Pra­ze od­díl C, vlož­ka 164444

Zázemí, catering a prohlídku celého coworkingového centra nám poskytuje scott.weber Workspace.