Reframe znamená přerámování. Jde o emočně – kognitivní rekonstrukci stresových situací, stereotypů nebo vzorců chování. V některých případech může být i druhem krizové intervence. Přerámování se obvykle děje formou doplněním chybějících podstatných informací, pohledem na danou situaci jinýma očima. A proto jsme tady. Nabízíme jiný pohled na zdánlivě jasné situace. Mosty, které přes zdánlivé propasti dokázali postavit ti, kteří našimi cestami prošli před námi a jsou empirickým důkazem, že překážku lze překonat. 

PLÁNOVANÁ JARNÍ KONFERENCE PROBĚHNE NA PODZIM 2022.

Ačkoliv je pro nás všechny téma rozhodování velmi aktuální, rozhodli jsme se svou pozornost a čas věnovat těm, kdo ji potřebují. Vzdělávat se a diskutovat můžeme o něco později. Těšíme se na vás, vaše zkušenosti a názory!

TÉMATICKÝ OKRUH

ROZHODOVÁNÍ

Analýza. Jedině analýza.
Házím si korunou.
Kreslím si rozhodovací strom.
Jdu za astrologem.

Vlci, pastýři a ovce. Rozhodní a nerozhodní lidé. Jak se rozhodujete Vy? Kdy poslechnout „hlas srdce“ a kdy se spoléhat na „tvrdá data“? Jak rozeznat spolehlivé podklady od polopravd? A měl by se lišit náš způsob rozhodování v práci a mimo ni?

KONFERENCE PRAHA, TBD
PŘIPRAVUJEME

 

TÉMATICKÝ OKRUH

ETICKÁ PRAXE

Pravda ve službách obchodu.
Hejty, fejky a fakenews.
Pozitivní diskriminace.
Hledání hranic.
Roboti versus lidé.

Kde jsou hranice pravdy a lži? Jak se mění náš pohled na to, co je správné a co je špatné? Zmizela etika z našeho života spolu s našimi prababičkami a pradědečky, nebo je tam pořád?

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2022

 

TÉMATICKÝ OKRUH

DOHOŘÍVAJÍCÍ LIDÉ

Hořel jsem.
Vyhořel jsem.
Prošel jsem stádiem fénixe.
Jsem dál.

Konference a meetupy s lidmi, kteří prošli vyhořením v osobním životě, rodinném životě, práci, sportu. Spolu se špičkovými odborníky mluví o tématu vyhoření jako o nedílné součásti naší každodenní reality.

KONFERENCE PRAHA – 20.2.2020
PROBĚHLO